Indhold, troværdighed og funktionalitet på websites

Indhold

 1. Hvilket emne behandler websiden
 2. Hvad er grunden til at lave og publicerer websitet?
 3. Tekstens indflydelse? Hvilken sproglig stil er der tale om, mængde (grafik contra tekst), sammenhæng mellem grafik og tekst, læsbarhed, flere sprog, reklamer osv.

Troværdighed

 1. Afsender
  - Hvem er afsenderen (forfatternavn, titel eller position)
  - Er der en garant for sidens lødighed
  - Tilknytning til institution eller organisation
  - Opdateres siden jævnligt
  - Mulighed for at kontakte webmaster / forfatter
 2. Formål
  - Informere
  - Uddanne
  - Agitere / Sælge
  - Underholde
  - Give mulighed for kommunikation
  - Præsentere en holdning
  - Kan der være et skjult formål
 3. Målgruppe
  - Hvem henvender siden sig til, og hvad forventer afsender af modtage.
  - Hvilke karakteristika har modtageren/modtagerne? Her kan ses på fx demografi (køn, alder, bopæl, økonomi, samfundsgrupper osv.)
  - Afspejler layout og indhold denne målgruppe?
 4. Etik
  - Er der etiske udfordringer på websitet?

Funktionalitet

 1. Struktur / navigation
  - Sekventiel, hierarkisk eller cyklisk opbygning
  - Er brugen af sidens enkeltelementer (fx knapper) umiddelbart logisk
  - Hvor mange klik ligger de ønskede informationer væk
  - Søgemuligheder
 2. Lav et flowdiagram der viser sidens navigation.
 3. Layout
  - Kan man hele tiden se den overordnede struktur
  - Placering af tekst i forhold til illustrationer
  - Er der et bevidst farvevalg?
  - Hvilke sanser arbejder websiden med
  - Beskriv den valgte æstetik
  - Appellerer det valgte design til en bestemt målgruppe
 4. Grafik
  - Udsmykning og / eller navigation
  - Gennemført brug af grafik
 5. Typografi
  - Skrifttypens størrelse og læselighed
  - Tekstens opsætning i forhold til overskuelighed
  - Tekstmængde pr. side
  - Passende antal overskrifter og underoverskrifter
 6. Sprog
  - Stilhøjde og lixtal
 7. Animationer
  - Funktion
 8. Lyd
  - Funktion
 9. Video og avancerede animationer
  - Kræver afviklingen installation af hjælpeprogrammer
  - Var sekvensen installationstiden værd
 10. Hastighed
  - Tager det lang tid at hente siden på internettet
  - Hvordan fungerer skiftet mellem de enkelte sider

Samlet vurdering

 • Oplever du en sammenhæng mellem form og indhold, og er en webside som medium velegnet til denne type information?
 • Er informationerne relevante, korrekte, præcise og fyldestgørende i forhold til formålet
 • Er informationerne (vel)dokumenterede?

Kilder:

 • Sidsel Bang: ”Webkommunikation” (side 9-44) Dafolo Forlag og @ventures 2000
 • Irving Eist og Per Larsen: ”Webstedet – om analyse af hjemmesider” Systime 2002
 • ”Elektroniske tekster” (side 44-76) red. Søren Peter Sørensen m.fl. Systime 2002
 • Susanne Munch:”Informationsteknologi i danskundervisningen”  (side 31- 34) Dansklærerforeningen 2002

[1] Sekventiel: fortløbende skærmsider ligesom i en PowerPoint. Hierarkisk: man vender altid tilbage til en ”hoved-side”. Cyklisk: du kan klikke videre til alle sider – uanset hvor du er.