• Et tegn sammensat af flere tegn.
 • Ikon: foto ”der ligner”
 • Indeks: Pia og drengene står for Dansk Folkeparti
 • Symbol: bogstaver; deres betydning er arbitrær og vedtaget ved konvention. Betegnelsen ”Dansk Folkeparti” står som symbol for en bestemt holdning til tilværelsen.
 • Paradigme: ordklasser
 • Syntagme: ”frisk pust …”
 • Denotation: det vi umiddelbart ser på plakaten
 • Konnotation: de medbetydninger vi tolker af plakaten på baggrund af de koder, vi kender.
 • En semiotisk tolkning af valgplakaten kunne fx interessere sig for, hvilke koder plakaten spiller på, og hvordan man kunne lave forskellige læsninger af den.

Encoding / decoding

Hall er interesseret i, hvad der sker med teksten, når den sendes gennem mediernes produktionssystem. Fordi han er interesseret i magtstrukturer, mener han, at det er vigtigt at forholde sig til hele produktionsprocessen, ikke bare til brugerens reception.

Hall mener, at forskellen mellem denotation og konnotation kun er rent analytisk.

Vi forholder os stort set altid til tegn, fordi vores erfaringer medieres gennem sproget og andre kulturelle koder, der angiver deres betydning.

Hall pointe er, at også det denotative niveau er påvirket af ideologi, men her er betydningen bare så fastlåst, at vi opfatter det som naturligt.

”Misforståelser” af en tekst er ofte udtryk for alternative læsninger.

Læsninger:

 • den foretrukne,
 • den negotierede,
 • den direkte oppositionelle.

Et oplagt eksempel: Er Socialdemokratiets manglende gennemslagskraft de højreorienterede efterligneres skyld, eller er det et udtryk for, at vælgerne ikke læser ”teksten” indenfor den dominerende kode?


Kilde

Ovenstående er et uddrag fra præsentation af Sara Mosberg Iversen, MA http://www.slideserve.com/dorcas/semiotik