En model til kommunikationsplanlægning

Kommunikationsplanlægning á la diamant
Brug den såkaldte “diamantmodel” som visuel ramme, når du laver din kommunikationsplanlægning, anbefaler to kommunikationsforskere. De giver dig her en checkliste til en helstøbt kommunikationsplan.
Diamanten | Samfundslitteratur
Diamanten - et værktøj til planlægning af kommunikation | Forklarmiglige.dk
Diamanten er en model udviklet til planlægning af kommunikation. Det er en dialogisk model og ser afsender og modtager som lige vigtige i kommunikationen. Modellen har 10facetter. Når man er kommet omkring disse 10 facetter, er man godt rustet i sit kommunikationsarbejde.Dialog - kommunikation - kon…