Hvorfor semiotik?

Gør os bevidste om, at betydningen af et tegn ikke er naturlig, men defineret af kulturelle koder og betydningssystemer.

 • Kontekst !
 • Konstruktion !
 • Strukturer !

Sara Mosberg Iversen, MA http://www.slideserve.com/dorcas/semiotik

(af gr. semeion, tegn), generel videnskab om tegnsystemer. Eks. på systemer af tegn er foruden sprogsystemet (fr. langue) signalsprog (f.eks. trafiksignaler), symbolske ritualer, omgangsformer (kutymer).

Begrebsglossar til -Virkelighedsfilosofi Del II Virkelighedslogik Glossarium af Zeller, Jörg kilde: https://aauforlag.dk/UserFiles/Glossarium_2.pdf

Charles Sanders Peirce, 1839-1914

Logik som tegnteori

 • Tegn er ikke ting, tegn er relationer.
 • Erkendelse er ikke en ting, men en relation
  Forestille og ligne
 • Billedtegn, er ikke mere eller mindre vellignende kopier af de ting de er billeder af.
 • Sprogbrugen bekræfter at dette:
  - Et maleri  kan forestille en pibe.
  - En sky kan ligne en pibe, men ikke forestille en pibe;
  - En kopi af fx et billede kan ligne originalen, men den kan ikke forestille originalen

På den måde skelner vi i sproget mellem maleriet der er et tegn der forestiller noget, og skyen og kopien der ikke er tegn, men bare noget der ligner noget.

Peirce’s definition af ’tegn’:

Et tegn (en repræsentamen) defineres som noget der for nogen står for noget (objektet) i en vis henseende eller egenskab.

Peirce skelner mellem tre typer af tegn på grundlag af forholdet mellem ’repræsentamen’ (R, tegnbæreren) og ’objekt’ (O, som det betegner):

 • ’ikoner’ (billeder) bestemt ved lighed mellem R og O
 • ’indekser’ bestemt ved påvirkning mellem R og O
 • ’symboler’ (sproglige tekster) bestemt ved association mellem R og O

http://www.hum.aau.dk/~zeller/SIV10/supplmateriale/vt2.3.2-peirce.ppt

Ferdinand de Saussure 1857-1913

”Saussures afgørende betydning består i, at han begrunder betragtningen af sproget som et system af tegn. Dermed grundlægger han den strukturelle lingvistik.” (Lübcke, P. red. 1999 [1982], Vor tids filosofi, Engagement og forståelse, 367)

Tegn = ”noget der står for noget andet; et fysisk objekt der henviser til noget andet, udtrykker noget, betyder noget” Lübcke 1996, 424)

Et tegnsystem er en kode el. et regelsystem for kommunikation inden for et fællesskab (samfund), og som sådan af mere el. mindre konventionel karakter, dvs. en social dannelse. Det er følgelig en social institution. Heraf Saussures bestemmelse af s.: Den er ”en videnskab, som studerer tegnenes liv i del sociale liv.

VI TÆNKER VHA. SPROGLIGE TEGN
SPROG = LINK MELLEM TÆNKNING OG LYD

Saussure med Peirce

 • Tegn – Saussures signifier/signifant
 • Interprenant - Saussures signified/signifié
 • Objekt – Saussure interesserede sig ikke synderligt for ”virkeligheden”

http://www.fc.hum.au.dk/~norot/UdkastSemiotik.ppt