Med udgangspunkt i en kravspecifikation laves en tjekliste over de egenskaber der ønskes af et produkt.

  • Mål: sikre at produktet lever op til en række almengyldige principper
  • Metode: opstilling af spørgsmål til produktet ud fra overordnede retningslinjer

Fordel:

Let at udføre, kan gentages, resultater kan bruges direkte

Anvendelse:

Kan både bruges tidligt i designprocessen og som en slags ”facitliste” om der leves op til minimumskrav

Procedure

  • Sammenstil rigtige spørgsmål ud fra formål og kendskab til designprincipper
  • Ekspert gennemgår produktet
  • Udfyldte tjekliste danner grundlag for rapportering