En papirprototype består af en række skitser af skærmbilleder, der skal indgå i et fremtidigt system eller web-sted. De bedste papirprototyper er håndtegninger, men der kan også være tale om skitser, der er fremstillet vha. et tegneprogram eller et andet IT-baseret værktøj. Papirprototypen viser, hvordan udviklingsholdet forestiller sig, at det færdige system eller web-sted skal opbygges.

Papir prototype
A guide to paper prototyping & testing for web interfaces
This is a quick guide to paper prototyping & testing for web interfaces, as an early part of the «user centred design» process. It is aimed at any kind of professional that is involved in the process…