• ATTENTION: Brugeren skal opdage og bemærke, at formidlingen findes.

• MOTIVATION: Brugeren skal ønske den værdi, formidlingen tilbyder.

• ACTION: Brugeren skal beslutte at bruge tid på formidlingen, og let kunne tilgå

dem.

• ASSIMILATION: Brugeren skal kunne indarbejde den nye viden i sit eget vidensunivers.

• REACTION: Brugeren skal kunne give feedback, kommentere og dele indhold.

• RELATION: Brugeren skal holde en løbende kontakt med afsenderen.

http://samfundslitteratur.dk/bog/kom-ud-over-rampen