Ligesom AIDA-modellen, kan man bruge HYSS-modellen til at få struktur på, hvordan man kommer ud til en målgruppe med sit budskab.

Hey!
You!
See!
So!

HEY! YOU! SEE! SO!
Hvis du vil have, at dine medarbejdere ikke blot skal lytte til dit oplæg, men også tage budskabet til sig og handle på det, så skal du sætte dem i fokus. Læs om den såkaldte “HEY! YOU! SEE! SO!”-model, der hjælper dig til netop det.