Den nye bollemodel er udarbejdet af Bruno Ingemann.
Modellen består af seks boller; Målgruppe, afsender, miljø, medie, indhold og udformning. Disse boller står vha. dobbeltvendte pile i et dynamisk forhold til hinanden. Det vil altså sige at denne model gør det muligt hele tiden at gå frem og tilbage i sin proces, hvis noget ikke virker i praksis.

Kilder:

Ingemann, B. (2003). Bollemodellen: planlagt kommunikation. I B. Ingemann, & L. Fleming (red.), Faglig formidling: praksis og konsekvenser (s. 119-127). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.