Aristoteles (384-322 f.v.t.) som var filosof, formulerede de tre appelformer. Han lavede dem som redskab til  retorikere, som en metode til at overbevise sin modtagere. Appelformerne har vist sig at være ganske brugbare i arbejdet med argumentation. De tre appelformer er logos, patos og etos.