For at få et overblik over de mange forskellige persontyper, der findes i din primære målgruppe, kan du lave en Behov/Relevans matrix.

En Behov/Relevans-matrix består i, at du undersøger målgruppens behov for mere information i relation til, hvor relevant de selv opfatter informationen.

Læs mere her: Kommunikation og it A (Læreplan 2017) Systime.
Kap. 6.5 Valg af informationsstrategi