En use case eller et brugsmønster en metode til at afdække krav. Det kan enten være krav til et nyt system eller krav til ændring af et eksisterende system. Hver use case indeholder en eller flere scenarier der viser hvordan systemet skal interagere med en bruger eller et andet system for at løse en specifik opgave. En use case skal typisk ikke indeholde tekniske begreber, men skal helst skrives i et sprog som kan forstås af systemets brugere.