Hofstede bruger seks kulturdimensioner til at sammenligne forskelle og ligheder mellem værdierne i forskellige landes kulturer.

Magtdistance: hvor meget accepterer medlemmerne af en kultur magtforskelle/uligheder i samfundet
Kollektivistisk vs individualistisk: i hvor høj grad vægtes kollektivets eller individets interesser
Maskuline vs feminine værdier: karriere, materielle værdier, fremskridt / fællesskab, velfærd, omsorg
Struktureringsbehov: faste rammer eller hurtige forandringer
Langtids- eller korttidsorienteret: vægtes fortiden eller fremtiden mest
Overbærenhed vs. selvbeherskelse: hvor meget giver man efter for sine behov

Hofstedes kulturdimensioner | Kulturforståelse | Geert Hofstede |
Hofstedes kulturdimensioner og Dansk kultur. Hofstede har udviklet en teori som undersøger en kultur, og sammenligner de enkelte landes kultur med andre kulturer. Hofstedes undersøgelse giver et godt billede af landet, samfundet og folket, og giver os bedre forståelse af vores egen og andres kultur.…
Compare countries

The 6D model of national culture

https://samfundsfag-c.systime.dk/index.php?id=670