Et Gantt diagram er en grafisk oversigt og tidsplan for alle de aktiviteter, der findes i et projekt.

Diagrammet laves normalt som et vandret søjlediagram, og gør det muligt at vise en visuel oversigt over projekts forskellige faser, deadlines og aktiviteter.

Tidsforbrug vises på diagrammets vandrette akse som intervaller (dage, uger, måneder eller år) og den lodrette akse, viser de delopgaver som projektet udgøres af.

Gantt-diagrammet kan bl.a.:

  • Give et overblik over alle aktiviteter i et projekt.
  • Planlægge og tidsstyre projektet.
  • Tildele ressourcer til de enkelte delopgaver.
  • Koordinere og styre alle aktiviteter i projektet.
  • Vise hvem der har ansvar for hvilke delmål.