SMART modellen er udviklet for at gøre det nemmere og mere overskueligt at sætte gode og konkrete mål når man skal lave projektarbejde. Helt kort, så ser SMART modellen sådan her ud:

Specifikt

  • Jo mere præcis man er ved definition af projektets mål er, jo lettere er det at sige, om målet er nået.

Målbart

  • Hvordan og hvilke mål skal opstilles før det kan lade sig gøre at afgøre om målet er nået?

Attraktivt

  • Projektet skal være så attraktivt så alle på projektet er motiveret til at knokle på med projektet, selv når dagene bliver lange. Definer hvad det attraktive for alle deltagere i projektet er?

Realistisk

  • Har projektet de nødvendige ressourcer – på de rigtige tidspunkter – for at kunne nå i mål?

Tidsbestemt

  • Projektet skal have en deadline. Hvis ikke alle i projektgruppen ved, hvornår projektet skal være afsluttet, så er det umuligt at vide hvornår I skal starte på de enkelte delopgaver, og hvornår I skal nå de enkelte milepæle.
SMART-modellen til målsætning