Metoden er en målrettet brainstorm over og analyse af interessenter inden for et bestemt område for undersøgelse, som defineres inden kortlægningen påbegyndes. Målet med øvelsen er at få blik for alle interessenter inden for området, og undervejs skrive stikord om hver interessent med fokus på forestillinger (fordomme) om interessenterne samt relationerne mellem dem.

En interessent kan være en person, en myndighed, en institution, en virksomhed, en forening, en gruppe af mennesker og kan også forstås som aktører i abstrakt forstand.

Det er en iterativ proces, hvor de studerende undervejs oplever at få blik for interessenter, som de ikke havde forestillet sig var interessenter, hvor relationerne mellem disse diskuteres, og i det arbejde dukker gerne huller for viden op, som kan bruges til udvikling af fokus for et efterfølgende feltarbejde og projekt.


https://innovation.sites.ku.dk/metode/interessentanalyse/

Interessentanalyse