En persona er en konkret, men fiktiv person beskrevet ud fra din målgruppe, og arbejdet med en persona tvinger dig til at komme i dybden med beskrivelsen af målgruppe. Samtidig giver personaen et konkret mål at sigte efter i kommunikationen.

For at kunne lave en persona bliver du nødt til at kende din målgruppe. Ud fra interviews eller spørgeskemaer vil du kunne danne dig et billede af din målgruppe. Hvis din målgruppe er bred bør der udarbejdes op mod fire forskellige personaer.

User Persona Template And Examples | Xtensio
Xtensio’s User Persona Template is a living document. Use the intuitive editor to fill it in, add your UX and marketing teams, and choose how you share.

Fotos til persona:
https://exactitudes.com