Et segmenteringsværktøj, der på baggrund af værdi- og holdningsspørgsmål giver en nuanceret indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil. Gallup Kompas er løsningen, hvis ønsket er en lettilgængelig og præcis profil af forbrugere, medier og brands, der ikke kun begrænser sig til demografiske målgrupper.

https://tns-gallup.dk/gallupkompas

Er din målgruppe et menneske?
Målgrupper er ikke, hvad de har været. De kasser, vi engang fyldte folk ned i, er gået i opløsning. Nu myldrer menneskene frit rundt mellem hinanden og nægter at være målgruppe. Og så svarer de igen, når de bliver tiltalt. Målgruppe er blevet til ’mig’. Det nye er, at dette mig-væsen gerne vil hjælp…