Sitemap bruges til at visualisere navigations-strukturen på f.eks. et website. Strukturen kan være lineær, cyklisk eller anarkistisk

Root Directory - Author: Seobility - License: CC BY-SA 4.0

Se mere her: https://kommitc.systime.dk/?id=p262