Et storyboard er en visuel repræsentation af f.eks. en filmsekvens og det opdeler handlingen i individuelle indstilinger. Det består af en række tegninger med kameraretning, dialog eller andre relevante detaljer. Det skitserer, hvordan en filmvil udfolde sig, skud for skud.

70Jack90 / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)