Gibson benytter sig af begrebet affordances til at beskrive, hvordan forskellige elementer i vores omgivelser indbyder til at blive benyttet på en bestemt måde. Et eksempel på dette er håndtaget på en kop som indbyder til at man holder i det, eller en knap der indbyder til at man trykker på den.

Dette princip kalder Gibson for affordances, og princippet handler om at mennesker opfatter verden gennem den information som eksempelvis koppen eller knappen giver os, og som vi således handler intuitivt på.

(Gibson, James J. (1979/1986). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin. [Genudg. Hillsdale, N.J./London: Lawrence Erlbaum, 1986])