Brainstorming er en klassisk idegenereringsteknik, og anses som en af de mest effektive metoder til at få mange ideer i en gruppe på kort tid. Den største ulempe ved metoden kan dog være, at gruppedynamikker og selvcensur ofte forhindrer deltagerne i at dele deres mere fantasifulde ideer. Derfor anvendes regler for brainstorming

https://innovation.sites.ku.dk/metode/klassisk-brainstormi/