Kort sagt så inddeler modellen arbejdet med kreativ idegenerering i tre læringsrum - nemlig det kreative, det innovative og det entreprenante rum. Hver enkelt rum har sine egne regler og formål. Ved at opdele de forskellige processer i tre forskellige rum, får man styr på rammerne for den innovative læring.

http://www.kie-modellen.dk/