1. Systemets tilstand skal være synlig og fortælle, hvad der sker.
 2. Tingene skal matche den virkelige verden og måden, vi forstår den på. Ikke noget med at opfinde sjove metaforer for indholdet.
 3. Brugeren skal have kontrol over systemet og frihed til at rette sine fejl. Lav “nødudgange”, og tillad brugeren at fortryde.
 4. Helhed og standard. Brugeren skal ikke behøve at tænke over, hvad ordene betyder.
 5. Undgå fejl. Det er bedre at undgå dem end at bruge energi på at rette dem.
 6. Brugerne skal ikke behøve at huske indhold fra en side til den næste. Instruktioner skal
  være synlige eller lettilgængelige der, hvor de skal bruges.
 7. Lav dit design fleksibelt. Gør det muligt for de dygtige og hyppige brugere at snyde sig rundt samtidig med, at begynderen ikke bliver tabt.
 8. Minimer design. Undgå al irrelevant information og pynt. Enhver ekstra information kan medvirke til at forvirre brugeren.
 9. Fejlmeddelelser skal være forståelige for ikke fagfolk.
 10. Hjælp brugeren. Det ville selvfølgelig være bedst, hvis systemet kunne bruges uden, men lav en kort hjælp til at afhjælpe tvivlstilfælde.
https://uxdesign.cc/10-usability-heuristics-every-designer-should-know-129b9779ac53
10 Heuristics for User Interface Design: Article by Jakob Nielsen
Jakob Nielsen’s 10 general principles for interaction design. They are called “heuristics” because they are broad rules of thumb and not specific usability guidelines.