Tester at alle funktioner er beskrevet i kravspecifikationen er til stede og fungerer efter hensigten, under antagelse af at systemets omgivelser fungerer som specificeret.