En tænke-højt-test laves ved at testpersonerne (brugere) enkeltvis siger deres tanker højt , mens de navigerer rundt på f.eks. en hjemmeside der ønskes testes. Testen giver designerne en masse information om, hvordan brugerne opfatter kommunikationsproduktet. Testpersonernes kommentarer (tanker) skrives ned eller optages på video under testen og danner grundlag for vurdering af produktets brugervenlighed. Det er ikke naturligt at tænke højt, og man bør derfor forsøge at skabe en afslappet atmosfære og begynde med de dele af produktet der nemmest at gå til. Testen bør vare mellem 45 og 90 minutter.

Selve testen kan være designet som en række opgaver, brugerne skal forsøge at løse, mens de fortæller hvad de oplever. Fordelen ved at stille bundne opgaver er muligheden for at finde mangler i dele af designet som er gemt lidt væk, f.eks. på undersider. Ulempen kan være, at brugerne føler de er til eksamen og derfor glemmer at tænke højt.

  • Mål: Forstå hvordan brugere umiddelbart opfatter produktet
  • Metode: brugere udtaler enkeltvist/parvist deres tanker, mens de bevæger sig rundt i produktet– evt. på grundlag af opgaver brugeren skal løse – eller friøvelse
  • Fordel: Kan afsløre mangler i design og hvorfor de opstår + indsigt i brugerens forventninger, adfærd og fortolkning
  • Anvendelse: Forudsætter tidlig prototype

Procedure :

  • Udarbejd formål og evt. områder som skal testes
  • Forbered brugeren på ”at tænke-højt-metoden” – (se næste)
  • Under testen stilles opklarende spørgsmål ”hvad tænker du nu?” – dokumenteres ved video – evt få en samlet fortolkning
  • Analyse ud formål med testen