Med udgangspunkt i de retningslinier der er beskrevet, i forbindelse med design af løsningen, kan man lave en tjekliste som sikrer at alle funktionaliteter er implementeret i løsningen. Man kan desuden benytte den i en brugertest, for at teste hvilke af de implementerede funktioner brugerne benytter

  • Mål: afdække hvilke funktionaliteter brugere benytter, husker og kender – udgangspunkt for prioritering og videreudvikling
  • Metode: 15-30 tjekspørgsmål
  • Fordel: Afdække problemer - hurtigt at udfylde, fokuseret datamængde, nemt at analysere data + involverer brugere direkte
  • Anvendelse: Færdige produkter – optimering/redesign

Procedure:

  • List produktets funktionaliteter
  • Udvælg funktionaliteter til tjek + udform 1-3 spørgsmål om hver
  • Kan distribueres digitalt (i forbindelse med produktet) / fysisk
  • Afrapportering – statistisk + konklusion på data