At arbejde med fokusgrupper til generering af data kan være svært, men til forskel fra det kvalitative interview, kan man bruge deltagernes viden til at afdække ny viden. Dermed behøver man ikke selv være ekspert i det felt man forsøger at afdække.

Det gælder om at have styr på formål og interviewguiden, men kun lade samtalen foregå mellem testpersonerne.

Mødelederens opgave er at holde testpersonernes samtale i gang, og sikre en god dynamik i gruppen, samtidig med, at alle bliver hørt.

  • Mål: Afdække hvad brugerne mener om produktet: indhold, funktionalitet, mangler mm. gennem dialog mellem brugere
  • Metode: potentielle brugere (6-8) diskuterer produktet under ledelse af en mødeleder
  • Fordel: afdække holdninger, krav – ikke adfærd i brugssituation
  • Anvendelse: midt i designproces - fokusere på udviklingsfelter og afdække usynlige problemer
  • Problemstillinger: Det kan være en svær metode, eftersom det kræver 6-8 personer og en mødeleder der kan holde fokus.

Procedure

  • Find en række brugere med forskellig profil
  • Opstil formål og interviewguide
  • Gennemfør interview, sæt rammer for diskussion
  • Analyser data + konklusion