Ved at opsætte et log-værktøj på f.eks. en hjemmeside, kan man indsamle en masse informationer om brugen, f.eks. hvor mange brugere besøger siden, hvad klikker de på, hvor længe er de på den enkelte underside osv.. Log-analysen er bedst til et produkt i drift, og kan f.eks. bruges til optimering og redesign.

  • Mål: indsamle statistisk materiale om brugeradfærd
  • Metode: data indsamles mens brugere benytter produktet: besøgende pr dag, sidevisninger, hyppigst sete sider, besøgstid
  • Fordel: billede af faktisk brugssituation, afdække både ubevidste og bevidste handling, hvordan produktet bruges, forhold mellem målgruppe og faktisk bruger
  • Anvendelse: produktet har været i brug et stykke tid – redesign

Procedure:

  • Data genereres af sig selv + stor datamængde, så fokus på formål for analyse + hvilke dele skal analyseres
  • Udarbejd undersøgelsesskema
  • Overvej fejlkilder (analyse siger ikke noget om brugerens holdning – eller alternative designs)
  • Analyse med henblik på optimering/redesign

Programmer til indsamling af data:

Hotjar: Website Heatmaps & Behavior Analytics Tools
See how visitors are really using your website, collect user feedback and turn more visitors into customers.