Ved et kontrolleret eksperiment opstilles nogle helt klare brugssituationer som gerne vil testes. Ved at kontrollere hvad der testes på, undgår man at andre forhold får indflydelse på testen. Man kan derfor teste på helt specifikke ting.

  • Mål: skabe et entydig og objektivt billede af produktets brugbarhed i et kontrolleret miljø
  • Metode: brugere interagerer med produktet i et ”kunstigt” miljø og interaktionen måles ud fra faste kriterier
  • Fordel: overblik over de elementer der indgår i evalueringen – kortlægge årsags-virkningsrelationer på et objektivt grundlag + eksperimentet kan gentages under identiske betingelser
  • Anvendelse: Kan generalisere undersøgelsens resultater

Procedure:

  • Opstil hypoteser for brug
  • Planlæg bestemte brugssituationer, fx orientering i produktet, forståelse af indhold, løsning af opgaver
  • Brugere interagerer og optages på video
  • Analyser ud fra hypoteser