Kendetegnet ved  det kvalitative interview er, at man forsøger at forstå verden fra den interviewede's synspunkt. I det kvalitative interview prioriteres fortællingen, hvilket skal få intervieweren til hele tiden at fremkalde nuancerede beskrivelser. Det gælder om at få den interviewede til at give flere og grundige beskrivelser. Det gøres ved blive ved med at spørge ind til oplevelsen. Det er vigtigt at intervieweren ikke er for teknisk  i sit sprog, men giver plads til hverdagssprog. Det er vigtigt at man blive på et beskrivelses-niveau og ikke tager personlige holdninger med.

  • Mål: give brugere mulighed for at udtrykke deres opfattelse af et produkt
  • Metode: Interview på grundlag af interviewguide – fx umiddelbar oplevelse, positive, negative, brugervenlighed, forslag til bedre brugervenlighed
  • Fordel: dybdegående billede af produktets potentiale
  • Anvendelse: I alle udviklingens faser

Procedure:

  • Forbered interview – find temaer, udarbejd spørgsmål og fx flowchart (støtter den interviewedes hukommelse)
  • Under interview – vær lydhør og giv plads til holdninger, iagttagelser og især uddybninger
  • Analyser ud fra temaer og brug citater som dokumentation + samlet fortolkning