Feltundersøgelser er en metode der kan bruges til at undersøge et givent produkt i en brugssammenhæng. Hvis man fx arbejder med hjemmesidedesign, vil man kunne bruge feltundersøgelsen i forbindendelse med forundersøgelsen, for at indsamle data om brugssituationen. Disse data kan bruges til at lægge grundlaget for en undren og dermed begrundelse for udvikling af et nyt layout på baggrund af data.
Efter udviklingen af et nyt layout, vil man igen kunne afprøve designet ved hjælp af feltundersøgelse (bør ikke stå alene som det eneste dataindsamling). Dermed sikre man et før og efter billede af, hvorvidt det pågældende produkt har flyttet noget.

  • Mål: bedømme fx et websites brugervenlighed i konkret brugssituation og ”naturlige miljø”.
  • Metode: observere brugere i eget miljø – evt skærmoptager
  • Fordel: bedømme faktorer i miljøer, der har betydning for brugerens interaktion + brug i større sammenhæng og samspil mellem bruger, opgaver og organisation
  • Anvendelse: forudsætter fuldstændig prototype (eller et eksisterende produkt) – små justeringer af design og funktionalitet

Procedure til produktion af data:

  • Find et repræsentativt miljø
  • Opstil formål og observationsguide
  • Film/observer/track brugerne og evt. deres skærm
  • Analyser data + konklusion