Et digitalt spørgeskema kan bruges til indsamling af kvantitative data og giver, hvis designet rigtigt, en forholdsvis nem adgang til statistisk behandling af de indkomne data. Det digitale spørgeskema er nemt at distribuere - man skal dog være forsigtig i forhold til bias når man sender det ud til grupper af mennesker (f.eks. i en facebookgruppe hvor folk har samme interesser)

  • Mål: give et objektivt og standardiseret udtryk for, hvordan mange opfatter produktet – data i form af tal, tabeller og grafer
  • Metode: link til spørgeskema sendes ud, oplysninger samles i database og sætter op i skemaer og tabeller
  • Fordel: hurtigt og billigt indsamle oplysninger fra mange – ”bredde-undersøgelser”, skema kan genbruges
  • Anvendelse: alle faser i en designproces

Procedure:

  • Formål med undersøgelse – hvad skal du vide noget om?
  • Udform spørgsmål  - forståelige, entydige, let-komplekse spørgsmål, svarkategorier (lukkede – åbne)
  • Test spørgeskema inden udsendelse
  • Distribution
  • Behandling af data ud fra formål